Karrieri

Sa mit-twaqqif tagħha fl-2013, l-Aġenzija Identity Malta pprovdiet firxa wiesgħa f’servizzi relatati mal-Passaport, Karti tal-Identità, Viżi, Permessi ta’ Residenza, u r-reġistrazzjoni ta’ atti pubbliċi u ta’ stat ċivili. Matul is-snin, l-aġenzija għamlet progress sinifikanti, billi dejjem ipprovdiet lill-klijenti tagħha servizz tal-ogħla kwalità fil-ġestjoni tal-identità.

Lest li tieħu l-pass tal-karriera li jmiss tiegħek? Ingħaqad magħna!

Postijiet Vakanti

Numru tal-Permess: 310/2022

Deskrizzjoni tax-Xogħol

Il-persuna magħżula għandha:

 • Issostni, tmexxi u tipproteġi d-data u s-sistemi tal-Aġenzija Identity Malta billi tuża għodod avvanzati ta’ sigurtà u monitoraġġ biex tevalwa, u timmaniġġja l-operat tal-IT.
 • Tidentifika periklu, ittaffi d-dgħufijiet, u tantiċipa l-isfidi futuri fil-qasam tas-cyber security.
 • Tmexxi t-taqsima u tkun responsabbli mill-ġestjoni ta’ firxa wiesa’ ta’ proġetti fil-qasam tas-cyber security, filwaqt li tassigura żvilupp kostanti fil-policies tal-operat, konformità, risk management, u proċeduri tas-sigurtà.
 • Tissorvelja tibdil teknoloġiku u operazzjonali fl-attivitajiet tas-sistemi tas-sigurtà tat-teknoloġija tal-informazzjoni u komunikazzjoni (ICT).
 • Twettaq kontrolli ta’ verifika u ta’ konformità tas-sigurtà, inkluż network penetration testing, vulnerability scans u analiżi oħra tal-konfigurazzjoni.
 • Tipprovdi gwida lill-impjegati tal-Aġenzija Identity Malta dwar policies, regolamenti, linji gwida l-aqwa prattiki tas-sigurtà tal-informazzjoni.
 • Tmexxi attivitajiet b’rabta mal-Computer Incident Response Team, tagħmel reviżjoni u valutazzjoni ta’ logs u security events permezz ta’ għodda fil-qasam tas-cyber security.
 • Tikkoordina conformity assessments u tirrevedi l-policies mal-Kap Uffiċjal għall-Informazzjoni (CIO) u mas-senior management.
 • Tirrapporta inċidenti, filwaqt li tiżviluppa threat models u security risk assessments
 • Taderixxi mal-policies tas-Certificate Authorities, filwaqt li tosserva regolamenti u direttivi tal-UE.
 • Twettaq mitigazzjonijiet sabiex tiġġieled u tindirizza, il-vulnerabbiltajiet u t-theddid.
 • Tipprovdi rappurtaġġ ta’ kull xahar dwar kwistjonijiet ta’ sigurtà, mitigazzjoni tal-awditjar, assenjar ta’ proġetti, eċċ.
 • Isservi bħala mezz ta’ kuntatt għall-partijiet interni interessati inkluż is-Senior Management.
 • Tirrevedi u tivvalida dokumentazzjoni ta’ sigurtà, inklużi r-rekwiżiti tas-sigurtà tas-sistema, tenders u l-akkwist ta’ tagħmir/soluzzjonijiet ġodda.
 • Tissorvelja s-sistemi tan-netwerk billi tistabbilixxi u tinforza l-policies tas-sigurtà.

Kwalifiki meħtieġa:

 • Minimu ta’ 6 snin esperjenza fil-qasam tas-sigurtà tat-teknoloġija tal-informazzjoni u komunikazzjoni (ICT) u CISA valida jew ċertifikat ekwivalenti.

JEW

 • Livell 6 (Lawrja) tal-MQF fil-qasam tas-Sigurtà/Inġinerija tat-teknoloġija tal-informazzjoni u komunikazzjoni.

Attributi personali:

 • Għarfien estensiv fil-protokolli ta’ awtentikazzjoni u cryptographic mechanisms.
 • Għarfien estensiv fil-Vulnerability scanners, firewalls, routers u għodod oħra ta’ sigurtà.
 • Għarfien estensiv fl-MS-Windows Servers u Linux Server.
 • Għarfien tax-xogħol tal-prodotti PKI, ġestjoni tas-sigurtà u amministrazzjoni.
 • Ħiliet interpersonali inkluża l-abbiltà li tikkollabora b’mod effettiv, għarfien personali, u komunikazzjonijiet eċċellenti bil-miktub u fit-taħdiet.
 • Esperjenza fl-implimentazzjoni u r-reviżjoni tal-policies u l-proċeduri.
 • Ħiliet ta’ komunikazzjoni tajbin ħafna.

Jekk inti interessat fi kwalunkwe pożizzjoni minn dawn jekk jogħġbok ibgħat l-applikazzjoni tiegħek flimkien ma’ CV u n-Numru tal-Permess ta’ Jobsplus lil [email protected]

Numru tal-Permess 277/2022

Deskrizzjoni tax-Xogħol

Il-persuna magħżula għandha:

 • Tipprovdi appoġġ, pariri u direzzjoni strateġika u għażliet ta’ policies effiċjenti u effettivi liċ-Chief Legal Officer u lill-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mat-taqsimiet differenti tal-Aġenzija, kemm jekk ikunu ta’ natura legali, teknika jew amministrattiva u biex jittraduċu policies approvati, fi pjanijiet strateġiċi għall-implimentazzjoni.
 • Taġġorna l-fuljetti ta’ informazzjoni tat-taqsimijiet tal-Aġenzija u l-informazzjoni fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru skont bidliet li jistgħu jsiru lil-leġiżlazzjoni jew skont kif meħtieġa mill-Acquis tal-UE.
 • Tipproduċi l-business plans u l-istimi finanzjarji skont kif meħtieġa.
 • Tivvaluta d-dokumenti legali tal-organizzazzjoni u tiżgura l-protezzjoni legali tal-organizzazzjoni.
 • Tassisti diversi taqsimiet u s-Senior Management tal-Aġenzija fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ natura legali.
 • Konversanti mal-Atti li jirrigwardjaw it-taqsimiet li lilhom din il-persuna tkun assenjata.
 • Tassigura li jitwettqu fil-ħin il-formalitajiet legali kollha u l-obbligi oħra relatati mat-Taqsima.
 • Tassigura li tinżamm segretezza u privatezza tad-data legali kollha tal-Aġenzija.
 • Li taħdem bħala parti minn tim fl-għoti ta’ servizz diliġenti u f’waqtu li jkun jeħtieġ element ta’ flessibbiltà biex jiġu indirizzati kompiti oħra barra mill-irwol ewlieni tal-Uffiċjal Legali skont il-bżonn.
 • Tissorvelja l-implimentazzjoni adegwata tal-Atti tal-Liġi kollha li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tat-Taqsima lilhom din il-persuna tkun assenjata.
 • Dmirijiet oħra kif ordnat miċ-Chief Legal Officer jew mill-Kap Eżekuttiv.

Kwalifiki Meħtieġa

 • Lawrja fil-Liġi u minimu ta’ sentejn esperjenza f’uffiċċju legali.
 • L-esperjenza fl-isfera legali (Uffiċċju Legali, segretarju legali jew uffiċjal eżekuttiv) titqies bħala vantaġġ.
 • Ħiliet eċċellenti ta’ komunikazzjoni, analitiċi u teħid ta’ deċiżjonijiet.
 • Ħiliet fis-sostenn ta’ relazzjonijiet tax-xogħol b’saħħithom u effettivi mal-kollegi b’enfasi ċara fuq il-kontribut tiegħu / tagħha stess għall-etika tat-tim.
 • Flessibilità fl-approċċ tiegħu / tagħha bil-kapaċità li taħdem b’enerġija u entużjażmu.
 • Tkun kapaċi tirrappreżenta lill-Aġenzija b’mod professjonali.

Attributi personali

 • Onestà u affidabbiltà.
 • Integrità u etika.
 • Kondotta professjonali.
 • Rispett lejn il-kollegi.
 • Tistabbilixxi u żżomm relazzjonijiet tax-xogħol effettivi mal-kollegi, is-superviżuri u partijiet interessati oħra.
 • Turi inizjattiva.
 • Iżżomm attendenza u konformità konsistenti u professjonali regolari mal-policies u l-proċeduri korporattivi rilevanti.
 • Preżentazzjoni personali tajba u ħiliet ta’ komunikazzjoni eċċellenti.
 • Kapaċi tieħu direzzjonijiet u struzzjonijiet mis-Superjuri.

Jekk inti interessat fi kwalunkwe pożizzjoni minn dawn jekk jogħġbok ibgħat l-applikazzjoni tiegħek flimkien ma’ CV u n-Numru tal-Permess ta’ Jobsplus lil [email protected]