Twelid

Ir-Reġistru Pubbliku ta’ Malta u r-Reġistru Pubbliku ta’ Għawdex jieħdu ħsieb ir-Reġistrazzjoni ta’ Twelid u l-Prova ta’ Twelid. Dawn is-servizzi huma pprovduti biex jinżamm rekord tat-twelid kollu f’Malta u ta’ ċittadini Maltin imwielda barra minn Malta.

Aġġornata l-aħħar: 11/12/2020

Reġistrazzjoni ta’ twelid

X’inhi l-proċedura li wieħed irid jimxi magħha?

Tfal li twieldu f’Malta

 1. Il-ġenitur/i ta’ wild imwieled f’Malta huwa/huma obbligat/i li jinnotifikaw it-twelid fi żmien ħmistax-il ġurnata (15);
 2. Isir ħlas ta’ €2.60 għal kull twelid irreġistrat;
 3. Reġistrazzjoni tista’ ssir onlajn permezz tas-sit tal-Aġenzija Identità Malta  https://www.identitymalta.com/

i. Idħol Notifiki tat-Twelid u tal-Mewt u agħfas Online Birth Notification. Uża l-kredenzjali tal-eID tiegħek;

ii. Imla d-Dikjarazzjoni ta’ Notifika ta’ Twelid elettronikament; u

iii. Tella’ id-dokument ’Notifika tat-Twelid ta’ Tarbija’ maħruġ mill-isptar fejn ikun sar it-twelid u d-dokument/i ta’ identifikazzjoni tal-ġenitur/i.

 1. Hemm każijiet eċċezzjonali fejn il-proċess ta’ notifika tat-twelid ma jistax jiġi sottomess onlajn. F’dan il-każ, in-notifika ta’ twelid li seħħ f’Malta jista’ jsir mill-ġenitur/i billi jżur/u personalment wieħed mill-uffiċċji li ġejjin:

i. L-Uffiċċju li l-Aġenzija Identità Malta għandha fl-isptar Mater Dei; jew

ii. Binja Onda Building, Aldo Moro Road, Marsa, MRS 9065;

iii. F’każ ta’ twelid f’Għawdex, il-ġenituri għandhom imorru r-Reġistru Pubbliku ta’ Għawdex, Triq ta’ Wara s-Sur, Victoria, Għawdex.

a. L-uffiċjali tan-notifika tat-twelid jiggwidaw lill-ġenitur/i matul il-proċess;

b. Ladarba l-Att jitlesta il-ġenitur/i huwa/huma/ meħtieġ/a jiffirma/jiffirmaw elettronikament fuq l-Att tat-Twelid tat-tarbija biex jikkonferma/w li jaqblu mal-informazzjoni. Il-Ġenitur(i) huwa/huma mitlub/a wkoll jiffirma/jiffirmaw il-formola tad-“Dikjarazzjoni ta’ Notifika tat-Twelid” li fiha informazzjoni dwar it-tarbija u l-ġenitur/i.

 1. In-Notifika ta’ Twelid tista’ ssir ukoll bil-posta fejn id-Dikjarazzjoni ta’ Notifika ta’ Twelid tista’ titniżżel elettronikament mis-sit tal-Aġenzija Identità Malta

https://www.identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/6.-Declaration-Notification-Birth.pdf.

 

Din il-formola tista’ tinkiseb ukoll:

 • Elettronikament mir-Reġistru Pubbliku ta’ Malta billi tintbagħat imejl fuq [email protected] jew mir-Reġistru Pubbliku ta’ Għawdex billi tintbagħat imejl fuq [email protected];
 • Tinġabar formola mill-uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku fil-Marsa, mill-uffiċċju li l-Aġenzija Identità Malta għandha fl-isptar Mater Dei jew mir-Reġistru Pubbliku ta’Victoria Għawdex.

Dokumentazzjoni oħra neċessarja sabiex tkun kompluta n-notifikazzjoni ta’ twelid tinkludi id-dokument ’Notifika tat-Twelid ta’ Tarbija’ maħruġ mill-isptar fejn ikun sar it-twelid u d-dokument/i ta’ identifikazzjoni tal-ġenitur/i. Dokumentazzjoni oħra, skont l-istat ċivili tal-ġenitur/i tista’ tkun bżonnjuża.

Irid isir ħlas ta’ €2.60 li jista’ jsir b’ċekk maħruġ lil Identità Malta jew b’pagament SWIFT.

L-Att flimkien mal-irċevuta tal-ħlas jintbagħtu permezz tas-servizzi postali lill-ġenitur/i għall-konferma u l-firma tiegħu/tagħhom.

L-Att iffirmat imbagħad jintbagħat lura lir-Reġistru Pubbliku ta’ Malta jew lir-Reġistru Pubbliku ta’ Għawdex għal reġistrazzjoni sussegwenti u jiġi miżmum fl-Arkivji.

La darba l-Att tat-Twelid jiġi reġistrat il-ġenitur/i jkun/u nfurmat/i b’SMS jew b’imejl.

Iċ-Ċertifikat tat-Twelid jista’ jiġi ordnat mis-sit tar-Reġistru Pubbliku www.certifikati.gov.mt permezz tal-proċedura li tinsab fit-Taqsima “Ordni ta’ Ċertifikat tat-Twelid” aktar ‘l isfel.

Għal ċittadini Maltin li twieldu barra minn Malta r-reġistrazzjoni ta’ twelid tista’ ssir permezz ta’ waħda mir-Rappreżentanzi Diplomatiċi Maltin.

 1. L-applikant irid jissottometti lir-Rappreżentanza Diplomatika Maltija ċertifikat oriġinali tat-twelid, jew vera kopja maħruġa minn awtorità kompetenti. Iċ-ċertifikat oriġinali tat-twelid irid ikun jew:
  • B’Apostille;
  • Legalizzat; jew
  • Approvat bħala awtentiku mill-uffiċjal tar-Rappreżentanza Diplomatika Maltija.

Ma jkunx jinħtieġ li jkun Apostillat jekk iċ-ċertifikat jinħareġ minn Stat Membru tal-Unjoni Ewropeja.

  • Jekk iċ-ċertifikat tat-twelid ma jkunx bil-Malti jew bl-Ingliż, trid tiġi sottomessa traduzzjoni uffiċjali taċ-ċertifikat;
  • It-traduzzjonijiet iridu jkunu dejjem Apostillati jew legalizzati sabiex tkun ikkonfermata l-firma tat-traduttur;
  • Jekk traduzzjoni tkun saret f’pajjiż tal-UE, it-traduttur jiġi rikonoxxut u kkonfermat permezz tal-portal tal-Ġustizzja tal-UE skont ir-Regolament tal-UE 1191/2016. F’dawn il-każijiet mhux meħtieġ apostille għat-traduzzjoni;
  • Jekk il-pajjiż minn fejn inħareġ iċ-ċertifikat ma jagħmilx parti mill-Konvenzjoni ta’ The Hague fir-rigward tal-Apostille, iċ-ċertifikat tat-twelid barrani għandu jiġi legalizzat.
 1. Il-Formola għal Reġistrazzjoni ta’ Twelid iffirmata mill-applikant;
 2. Dokument ta’ identifikazzjoni tal-applikant;
 3. Konferma ta’ ċittadinanza Maltija;

Applikanti jistgħu wkoll imorru l-uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku ta’ Malta jew ta’ Għawdex sabiex personalment jissottomettu dawn id-dokumenti għar-reġistrazzjoni.

 1. F’każi fejn l-applikazzjoni tiġi sottomessa f’Malta, l-applikant irid jipprovdi wkoll ittra maħruġa mit-Taqsima taċ-Ċittadinanza, ndirizzata lid-Direttur tar-Reġistru Pubbliku li tikkonferma li l-persuna li għandha tiġi rreġistrata hija ċittadina ta’ Malta. Dan mhux meħtieġ meta l-applikazzjoni tiġi sottomessa fir-Reġistru Pubbliku ta’ Għawdex;
 2. L-Att Oriġinali ta’ Twelid jew vera kopja maħruġ mill-istess awtorità kompetenti. Iċ-ċertifikat oriġinali fih innifsu jrid ikun jew:
  • B’Apostille; jew
  • Legalizzat; jew
  • Iffirmat u ttimbrat mit-Taqsima taċ-Ċittadinanza sakemm dan ma jkunx sottomess fir-Reġistru Pubbliku ta’ Għawdex.

Ma jkunx jinħtieġ li jkun Apostillat jekk iċ-ċertifikat jinħareġ minn Stat Membru tal-Unjoni Ewropeja.

  • Jekk iċ-ċertifikat tat-twelid ma jkunx bil-Malti jew bl-Ingliż, trid tiġi sottomessa traduzzjoni uffiċjali taċ-ċertifikat;
  • It-traduzzjonijiet iridu jkunu dejjem Apostillati jew legalizzati sabiex tkun ikkonfermata l-firma tat-traduttur;
  • Jekk traduzzjoni tkun saret f’pajjiż tal-UE, it-traduttur jiġi rikonoxxut u kkonfermat permezz tal-portal tal-Ġustizzja tal-UE skont ir-Regolament tal-UE 1191/2016. F’dawn il-każijiet mhux meħtieġ apostille għat-traduzzjoni;
  • Jekk il-pajjiż minn fejn inħareġ iċ-ċertifikat ma jagħmilx parti mill-Konvenzjoni ta’ The Hague fir-rigward tal-Apostilles, iċ-ċertifikat tat-twelid barrani għandu jiġi legalizzat.

Iċ-ċertifikati tat-twelid jiġu ppreżentati lir-Reġistru Pubbliku ta’ Malta jew lir-Reġistru Pubbliku ta’ Għawdex flimkien mal-Formola ta’ Talba għal Reġistrazzjoni tat-Twelid li tiġi ffirmata min-notifikant jew mill-applikant. Sussegwentement  l-Att tat-Twelid jiġi rreġistrat.

X’jinħtieġ li nipprovdi?

Għal twelid li seħħ f’Malta

 • Dokumenti ta’ identifikazzjoni tal-ġenitur/i;
 • Iċ-Ċertifikat tan-Notifika tat-Twelid ta’ Tarbija maħruġ mill-isptar u ffirmat mill-qabla;
 • Dokumentazzjoni oħra, jiddependi mill-istat ċivili tal-ġenitur/i
 • Pagament ta’ €60.

 

Għal ċittadin Malti li twieled barra minn Malta

 • Konferma ta’ Ċittadinanza Maltija. Din mhux meħtieġa jekk in-notifika tiġi sottomessa fir-Reġistru Pubbliku ta’ Għawdex;
 • L-Att Oriġinali ta’ Twelid jew vera kopja maħruġa minn awtorità kompetenti. Iċ-Ċertifikat ta’ Twelid oriġinali jrid ikun jew Apostillat; jew legalizzat; jew iffirmat u ttimbrat mit-Taqsima taċ-Ċittadinanza sakemm dan ma jkunx sottomess fir-Reġistru Pubbliku ta’ Għawdex. Ma jkunx jinħtieġ li jkun Apostillat jekk iċ-ċertifikat jinħareġ minn Stat Membru tal-Unjoni Ewropeja;
 • Jekk iċ-ċertifikat tat-twelid ma jkunx bil-Malti jew bl-Ingliż, trid tiġi sottomessa traduzzjoni uffiċjali taċ-ċertifikat. (It-traduzzjonijiet iridu jkunu dejjem Apostillati jew legalizzati sabiex tkun ikkonfermata l-firma tat-traduttur);
 • Jekk traduzzjoni tkun saret f’pajjiż tal-UE, it-traduttur jiġi rikonoxxut u kkonfermat permezz tal-portal tal-Ġustizzja tal-UE skont ir-Regolament tal-UE 1191/2016. F’dawn il-każijiet mhux meħtieġ apostille għat-traduzzjoni. (Jekk il-pajjiż minn fejn inħareġ iċ-ċertifikat ma jagħmilx parti mill-Konvenzjoni ta’ The Hague fir-rigward tal-Apostille, iċ-ċertifikat tat-twelid barrani għandu mbagħad jiġi legalizzat);
 • Dokumentazzjoni ta’ identifikazzjoni.

F’liema lingwi ssir din il-proċedura?

Din il-proċedura tista’ ssir bil-Malti jew bl-Ingliż. Id-dokumentazzjoni kollha inklużi l-Att tat-Twelid u ċ-Ċertifikat tat-Twelid ikunu maħruġa bil-Malti u bl-Ingliż. Id-dokumenti tar-reġistrazzjoni barranija huma maħruġa bl-Ingliż.

Kif napprova l-identità tiegħi?

Il-mezzi aċċettati ta’ notifikazzjoni huma s-sottomissjoni tad-dokumenti  ta’ identifikazzjoni u l-firem tal-ġenitur/i fuq l-Att tat-Twelid.

Dawn il-firem jittieħdu elettronikament meta l-ġenitur/i jinnotifika/w it-twelid  personalment fl-Uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku f’Binja Onda, Aldo Moro Road, Marsa, MRS 9065, fl-uffiċċju ta’ Identità Malta   fl-Isptar Mater Dei jew fl-Uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku ta’ Għawdex, inkella permezz ta’ firma bil-pinna meta n-notifika timtela onlajn jew bil-posta.

Dokumenti oħra, skont l-istat ċivili tal-ġenitur/i jistgħu jintalbu sabiex tkun kompluta n-Notifika ta’ Twelid.

F’każ ta’ twelid ta’ ċittadin Malti barra mill-pajjiż, ir-reġistrazzjoni tista’ ssir permezz ta’ waħda mir-Rappreżentanzi Diplomatiċi Maltin jew direttament għand ir-Reġistru Pubbliku ta’ Malta, f’Binja Onda, Aldo Moro Road, Marsa, MRS 9065 jew fir-Reġistru Pubbliku ta’ Victoria Għawdex. Konferma taċ-ċittadinanza jew ittra maħruġa mit-Taqsima taċ-Ċittadinanza jew mir-Rappreżentanza Diplomatika Maltija hija meħtieġa. Din il-konferma mhux meħtieġa f’każijiet fejn issir ir-reġistrazzjoni fir-Reġistru Pubbliku ta’ Għawdex.

Kemm idum il-proċess biex jitlesta u x’inhuma l-iskadenzi applikabbli?

Meta jsir twelid f’Malta, il-ġenitur/i huwa/huma obbligat/i li jinnotifika/w t-twelid mar-Reġistru Pubbliku ta’ Malta jekk dan ikun sar f’Malta, u r-Reġistru Pubbliku ta’ Għawdex jekk dan ikun sar f’Għawdex fi żmien 15-il ġurnata mit-twelid.

Mill-jum tan-notifika, ir-Reġistru Pubbliku jeħtieġ medja ta’ ġimgħatejn biex tirreġistra t-twelid u biex iċ-ċertifikat tat-twelid ikun disponibbli kemm onlajn kif ukoll għal ġbir mir-Reġistru Pubbliku ta’ Malta, l-Marsa jew mir-Reġistru Pubbliku ta’ Victoria, Għawdex.

Hemm xi tariffi għal din il-proċedura?

Ħlas ta’ €2.60 huwa meħtieġ għal kull twelid notifikat. Dan jista’ jsir onlajn. Jekk il-ġenituri jagħżluli l-proċess isir bil-posta  il-hlas jista’ jsir jew b’ċekk jew SWIFT..

Jista’ jkun hemm tariffi addizzjonali jekk is-sottomissjoni ssir permezz ta’ Rappreżentanza Diplomatika Maltija għal twelid ta’ ċittadini Maltin barra minn Malta.

X’nagħmel jekk ma nisma’ xejn mingħand ir-Reġistru Pubbliku?

Ir-Reġistru Pubbliku ta’ Malta jagħti informazzjoni dwar il-progress dwar in-notifika u reġistrazzjoni tal-Att u dwar id-disponibbiltà taċ-Ċertifikat tat-Twelid tat-tarbija meta din l-informazzjoni tintalab mill-ġenituri.

Mistoqsijiet jistgħu jsiru permezz ta’ dawn il-kuntatti:

Ir-Reġistru Pubbliku ta’ Malta, Binja Onda, Aldo Moro Road, Marsa, MRS 9065.

Imejl [email protected]  Numru tat-telefown +356 2590 4200.

 

Ir-Reġistru Pubbliku ta’ Għawdex, Triq ta’ Wara s-Suq, Victoria Għawdex VCT1335.

Imejl [email protected]  Numru tat-telefown:  +356 22156383.

 

Barra minn hekk, iċ-Ċertifikat ta’ Twelid jista’ jiġi ordnat mis-sit www.certifikati.gov.mt. Ir-Reġistru Pubbliku jagħti informazzjoni lill-ġenitur/i permezz tal-imejl kemm-il darba ċ-Ċertifikat ta’ Twelid ikun għadu mhux lest.

F’każijiet fejn għal xi raġuni, id-Direttur jirrifjuta li jirreġistra kwalunke Att, l-applikant jista’ jissottometti applikazzjonijiet skont it-termini ta’ Artiklu 253 tal-Kodiċi Ċivili, u jitlob lill-Qorti kompetenti biex jirreġistra li jkun meħtieġ.

X’nista’ nagħmel f’każ li jkun hemm nuqqas ta’ ftehim?

Fejn għal xi raġuni, id-Direttur tar-Reġistru Pubbliku jirrifjuta li jirreġistra xi Att, jew meta persuna tinforma li hemm xi indikazzjoni żbaljata ta’ xi ħaġa partikolari fl-Att tat-Twelid wara li tkun saret ir-reġistrazzjoni, trid tiġi ppreżentata applikazzjoni quddiem il-Qorti kompetenti skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Ċivili (Kapitolu 16 tal-Liġijiet ta’ Malta), fejn titlob lil dik il-Qorti biex tordna r-reġistrazzjoni tal-Att jew tordna l-korrezzjoni tal-inkwistjoni.

Ordni ta’ Ċertifikat ta’ Twelid

Il-proċess biex jiġi ordnat Ċertifikat ta’ Twelid jista’ jsir b’żewġ metodi hekk kif inhu indikat hawn taħt:

 1. Il-prova tat-twelid tista’ ssir permezz ta’ ordni onlajn:
 • Idħol fis-sit www.certifikati.gov.mt;
 • Illoggja bl-eID (jekk trid) biex timla b’mod awtomatiku l-informazzjoni tiegħek f’xi oqsma;
 • Agħfas fuq l-istampa ta’ tarbija bil-kliem ‘Twelid’ fuqha jew agħfas Ordna Online u agħżel Ċertifikat tat-Twelid;
 • Imla l-formola tat-talba taċ-Ċertifikat tat-Twelid;
 • Ħallas it-tariffi għall-hruġ taċ-Ċertifikat;
 • Agħżel il-mod kif se tiġbru jew hux se jintbagħtlek bil-posta.

 

 1. Inkella, il-prova tat-twelid tista’ tiġi ordnata billi tmur personalment l-Uffiċċji tar-Reġistru Pubbliku f’ Malta u Għawdex:
 • Fl-uffiċċju wieħed mill-uffiċjali tar-Reġistru Pubbliku jgħinek matul il-proċess biex jinħareġ iċ-ċertifikat tat-twelid u l-pagament tiegħu.

X’jinħtieġ inġieb miegħi?

Il-proċedura teħtieġ metodu ta’ ħlas u l-informazzjoni dwar il-persuna li l-prova tat-twelid tagħha hija meħtieġa.

Id-data tat-twelid tal-persuna, l-isem u l-kunjom huma meħtieġa, flimkien mal-isem u l-kunjom tal-ġenituri.

F’liema lingwi ssir din il-proċedura?

Din il-proċedura tista’ ssir bil-Malti u bl-Ingliż. Id-dokumentazzjoni kollha inklużi l-Att tat-Twelid u ċ-Ċertifikat tat-Twelid ikunu maħruġa bil-Malti u bl-Ingliż.

Kif napprova l-identità tiegħi?

Prova ta’ identità mhiex meħtieġa biex tordna ċertifikat ta’ twelid.

Kemm idum il-proċess biex jitlesta u x’inhuma l-iskadenzi applikabbli?

Iċ-ċertifikat ikun lest fi żmien sitt ijiem skont kif titlob il-proċedura. Jekk tkun meħtieġa Apostille, allura jinħtieġu tlett ijiem oħra ma’ dawk stipulati biex jiġi ppreparat iċ-ċertifikat.

Meta tordna ċertifikat onlajn, jintbagħtu aġġornamenti dwar l-ordni permezz ta’ SMS jew b’imejl.

X’miżati għandi nħallas għall-prova tat-twelid?

Għal ċertifikati tat-twelid ordnati onlajn:

 • Estratt (informazzjoni bażika) it-tariffa hija ta’ €2.50;
 • Ċertifikat sħiħ (informazzjoni sħiħa) it-tariffa hija ta’ €9.95;
 • Iż-żieda fb’ Appostille/Il-Legalizzazzjoni tinħtieġ tariffa żejda ta’ €12;
 • Ċertifikat multilingwali ordnat biss fuq ċertifikati sħaħ, it-tariffa hija ta’ €10.

Għal ċertifikati ta’ twelid ordnati personalment fl-uffiċċju

 • Estratt (informazzjoni bażika) it-tariffa hija ta’ €2.60;
 • Ċertifikat sħiħ (informazzjoni sħiħa) it-tariffa hija ta’ €10.25;
 • Ordni ta’ ċertifikat multilingwali it-tariffa hija ta’ €10.

X’nagħmel jekk ma nisma’ xejn mingħand ir-Reġistru Pubbliku?

Ir-Reġistru Pubbliku ta’ Malta jagħti informazzjoni dwar il-progress dwar in-notifika u reġistrazzjoni tal-Att u dwar id-disponibbiltà taċ-Ċertifikat tat-Twelid tat-tarbija meta din l-informazzjoni tintalab mill-ġenitur/i.

Mistoqsijiet jistgħu jsiru permezz ta’ dawn il-kuntatti:

Ir-Reġistru Pubbliku ta’ Malta, Binja Onda, Aldo Moro Road, Marsa, MRS 9065.

Imejl [email protected]  Numru tat-telefown +356 2590 4200.

 

Ir-Reġistru Pubbliku ta’ Għawdex, Triq ta’ Wara s-Suq, Victoria Għawdex VCT1335.

Imejl [email protected]  Numru tat-telefown:  +356 22156383.

Liġijiet u regolamenti rilevanti

Kodiċi Ċivili, Kapitolu 16 tal-Liġijiet ta’ Malta

IR-REGOLAMENT (UE) 1191/2016 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar il-promozzjoni tal-moviment liberu taċ-ċittadini billi jissimplifika r-rekwiżiti għall-preżentazzjoni ta’ ċerti dokumenti pubbliċi fl-Unjoni Ewropea u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012

Kummenti u Feedback

Għenitek din il-paġna? Għidilna jekk din l-informazzjoni hijiex ta’ għajnuna jew jekk hemmx modi kif nistgħu ntejbuha. Segwi l-link hawn taħt.

Nixtieq inħalli feedback dwar din il-paġna

Irrapporta l-ostakli li nqalgħu waqt l-eżerċizzju tad-drittijiet tiegħek tas-suq intern

Sib għajnuna f’dan il-qasam

Your Europe Logo